SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POSTER


Zúčastněte se soutěže o nejlepší poster.
První tři vítězové obdrží hodnotné ceny, dále budou předána tři čestná uznání.
Podmínkou účasti v soutěži je osobní prezentace posteru v době konání posterové sekce.
Vyhlášení ceny o nejlepší poster se uskuteční po skončení posterové sekce 23.5.2024 od 18:30.

 

Vítězové Soutěže o nejlepší poster - METAL 2023

1. místo  ARBUZ Alexandr - Nazarbayev University, Temirtau, Kazakhstan
FEM-Simulation of Transverse Defect Closure in Austenitic Stainless Steel by Radial Shear Rolling
2. místo FOJTÍK Petr - VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
Development of Methodology for Multiaxial Dynamic Testing of Materials for Automotive Construction Groups
3. místo KLAUS Pavel - VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
Mechanical Properties of Laser Cleaning Surface, Used for Bonding Joint of Aluminium Metal Sheet EN AW 5754

 

Čestná uznání:
MERDER Tomasz - Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
ILJKIĆ Dario - University of Rijeka, Rijeka, Croatia
KOŠELOVÁ Zuzana - Institute of Scientific Instruments of the CAS, Brno, Czech Republic

 

Český svaz vědeckotechnických společností "ČSVTS" uděluje cenu za nejlepší posterovou prezentaci ve studentské kategorii pro:
KOŠELOVÁ Zuzana - Institute of Scientific Instruments of the CAS, Brno, Czech Republic, EU