INSTRUKCE PRO AUTORY

Termíny

Abstrakty 30.4.2024
Články (plné texty) 20.5.2024
Nahrání prezentace 21.5.2024
Jazyk Angličtina

Abstrakt

Doporučená velikost 200 - 250 slov, abstrakt vkládejte do konferenčního systému. Autor může na jedno vložné přihlásit 1 abstrakt (přednášku nebo poster). Vložení dalšího abstraktu je zpoplatněno částkou 5.000,-Kč.

Odesláním abstraktu do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že abstrakt může být použit v publikaci "Abstracts".

Článek

MS Word 97 a novější (nepřijímáme články ve formátu PDF), stránka A4, okraje 20 mm, řádkování 1,2. Max. 6 stran včetně obrázků, velikost souboru max. 20 MB (v jiném případě kontaktujte sekretariát konference). Pokyny pro psaní článku naleznete v šabloně. Dovolujeme si upozornit, že autocitace nesmí překročit 10 %.
Závazná šablona ke stažení ZDE.

Články nahrávejte do konferenčního systému. Programový výbor konference si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery), nebo jej zamítnout.

Odesláním článku do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že článek může být použit ve sborníku konference, který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus pro hodnocení a případné indexování.

Poster

Rozměr posteru: 800 mm (šířka) x 1150 mm (výška). Posterová sekce se bude konat 23. května 2024 od 17:00. Žádáme autory, aby byli u posterů osobně přítomni. Po ukončení posterové sekce prosíme o odstranění posterů. Plný text je možné zařadit do sborníku konference. Šablona ke stažení je k dispozici výše.

Prezentace

Délka prezentace 15 minut včetně diskuze. PowerPoint (MS Office 2000 a novější) nebo Adobe Acrobat, velikost písma 40, základní text cca 30, min. 20. Velikost max. 50 MB. Prezentace má být přehledná, čitelná, tak, aby texty, obrázky, grafy,  tabulky a rovnice byly dobře viditelné i z větší vzdálenosti.

Prezentaci s názvem souboru:
prijmeni_konference_anglickynazevclanku.pripona (prvních 10 znaků z názvu článku) nahrávejte do konferenčního systému.

 

Loga ke stažení

  EMF ZIP (PNG, PDF, EMF)

"Abstracts" - tištěná publikace

Před konferencí jsou abstrakty zpracovány do tištěné publikace "Abstracts". Tuto publikaci obdržíte na konferenci. Publikace obsahuje pouze seznam abstraktů s příslušnými informacemi (autor, instituce, spoluautoři, spolupracující instituce).

Sborník

Po konferenci budou dodané články recenzovány. Články schválené v recenzním řízení budou zpracovány do sborníku "Conference Proceedings" a zaslány do on-line služby Web of Science a Scopus k posouzení a případné indexaci.

Pro zařazení do Sborníku konference musí článek splňovat následující kritéria:
- odborný článek je v souladu s tematickým zaměřením sekce,
- článek je zpracovaný dle šablony,
- vložné bylo uhrazeno,
- článek byl prezentován na konferenci.

V rámci recenzního řízení mohou být autoři vyzváni k odstranění chyb. Recenzent vyzve autora k opravě článku max. dvakrát. Pokud autor opravený článek nedoručí, nebo nebude-li opravený článek vyhovovat požadovaným kritériím, programový výbor konference si vyhrazuje právo článek zamítnout.

Článkům bude přidělen digitální identifikátor objektu (DOI) a po ukončení recenzního řízení budou publikovány na stránkách www.confer.cz v režimu otevřeného přístupu.

Pořadatelé konference negarantují, že Sborník konference bude ve výše uvedených databázích publikován. Zveřejnění článku/sborníku se řídí interními pravidly zmíněných společností.
 


Všechny ochranné známky, označení služeb, obchodní názvy, názvy produktů a loga, které se objevují na webu, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.