28. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2019

Registrace je zahájena. Prosíme, registrujte se.


Sborník konference METAL 2018 byl zaslán k indexaci do databází Web of Science a Scopus.

Sborník konference METAL 2017 byl schválen k indexaci v databázích Web of Science a Scopus.