Důležitá data a termíny

Konference se koná 20. - 22. května 2020 - Hotel Voroněž I, Brno, Česká republika

jun
10
Registrace
jun
10
Platba
jun
10
Abstrakty
jun
10
Plné texty

29. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2020

 

UPOZORNĚNÍ

S ohledem na situaci týkající se Covid-19, konference METAL 2020 bude realizována formou publikace článku bez osobní účasti se sníženým vložným. Přijaté články budou zařazeny do recenzního řízení. Schválené články budou zpracovány do sborníku "Conference Proceedings", který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus k posouzení a případné indexaci.


Registrace článku je otevřena.
Termín pro vložení abstraktu/článku je prodloužen do 10. června 2020.


 

Sborník konference METAL 2019 byl zaslán do Web of Science a Scopus k hodnocení a případné indexaci.