SBORNÍK KONFERENCE METAL 2019

 

Sborník konference METAL 2019 je zveřejněn ve Web of Science a Scopus.

 

Obsah je k dispozici zde.