SBORNÍK KONFERENCE METAL 2018

 

Sborník konference METAL 2018 byl zaslán k indexaci v databázi Web of Science (dříve Thomson Reuters, nyní ve vlastnictví společnosti Clarivate Analytics) a Scopus (Elsevier)

 

Obsah je k dispozici zde.